Zamek w Chęcinach

przez KS | 5 marca, 2023

Pierwsze prace konserwacyjne przeprowadzono już w 1877. Wcześniej, w 1811 Julian Ursyn Niemcewicz w Podróżach historycznych pisał: “Szerokie poły murów z trzema basztami, rozległe we wnętrzu ziemi piwnice, obdarte z dachu, ozdób i marmurów swoich okna i drzwi – to jest wszystko, co pozostało z gmachu… Resztę murów i kolumn zamkowych przedostatni starosta, jak gdyby swoje, podarował podstarościemu”. Losy warowni nie były również obojętne Stefanowi Żeromskiemu, który pisał o Chęcinach w swym Dzienniku z lat 80. XIX wieku, a także Henrykowi Sienkiewiczowi, który opublikował list w sprawie ochrony ruin.

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Ch%C4%99cinach

Zdjęcie autorstwa Macloch1 – Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62986907

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *