Muzeum Regionalne w Jaśle

przez KS | 9 kwietnia, 2023

Muzeum Regionalne w Jaśle to muzeum, które gromadzi eksponaty związane z tradycją i kulturą okolic Jasła [1]. W muzeum znajdują się liczne zbiory sztuki ludowej z Regionu Jasielskiego, m.in. autorstwa Karola Breja, zbiory archeologiczne podarowane przez Stanisława Kadyiego oraz kolekcja obrazów różnych malarzy: Stanisława Kochanka zam. w Krośnie, Jana Ignacego Wodyńskiego, Ignacego Pinkasa oraz Stanisława Witowskiego-Iskrzyniaka zamieszkałego w Jaśle [1]. Zbiory muzealne składają się z eksponatów z różnych dziedzin, takich jak archeologia, etnografia, sztuka, rzemiosło i numizmatyka [4].

Kolekcja paleontologiczna w muzeum powstała dzięki pasji kolekcjonerskiej dr. Stanisława Kadyiego, znanego jasielskiego lekarza i kolekcjonera (1900 – 1980) [4]. Kolekcja ta zawiera skamieliny z terenu fliszu karpackiego, odciski ryb i mięczaków morskich w skałach osadowych, fragmenty kości ssaków z okresu zlodowaceń, głównie mamutów, fragmenty poroży turów i jeleni oraz inne skamieliny zwierzęce i roślinne [4]. Ozdobą kolekcji jest skamieniały odcisk pancerza żółwia oligoceńskiego znaleziony w Winnicy k/Krosna, unikat w skali europejskiej [4].

Muzeum Regionalne w Jaśle posiada również zbiory falerystyczne, a wśród nich najciekawsza i najcenniejsza jest kolekcja orłów, noszonych przez formacje polskie od początku pierwszej wojny światowej aż po czasy współczesne [4]. Kolekcja numizmatyczna liczy około 2000 sztuk, zawiera monety antyczne, głównie rzymskie oraz monety polskie od XI – XX wieku. Ozdobą kolekcji jest tetradrachma Aleksandra Wielkiego z 320 r. p.n.e. oraz zbiór talarów z XVII – XIX wieku [4].

Muzeum Regionalne w Jaśle powstało po oddaniu do użytku nowego budynku Jasielskiego Domu Kultury w roku 1970 [1]. Po śmierci dr. med. Stanisława Kadyiego w roku 1982 Muzeum przeniosło się do podarowanego przez niego domu [1]. W roku 1990 Muzeum ukończyło rozbudowę tego domu i zwolniło wynajmowane wcześniej pomieszczenia magazynowe [1]. Dyrektorem Muzeum do 2017 roku był mgr Alfred Sepioł, obecnie jest nim mgr Mariusz Świątek [1].

Warto również wspomnieć, że Muzeum Regionalne w Jaśle posiada swoją oficjalną stronę internetową, na której można znaleźć informacje na temat aktualnych wystaw, zbiory muzealne, wydarzenia, ciekawostki, projekty oraz informacje kontaktowe [0].

Jeden komentarz do „Muzeum Regionalne w Jaśle

 1. KS Autor wpisu

  The provided context is related to the Muzeum Regionalne w Jaśle, which is a museum located in the city of Jasło, Poland. The museum has a collection of exhibits related to the tradition and culture of the Jasło region, including folk art, archeological collections, and paintings by various artists. The museum was established in 1970, and in 1982, it moved to the house donated by Dr. Stanisław Kadyi. The museum has undergone expansion and renovation, and today it is a popular destination for tourists interested in history and ethnography.

  There are various things to do in Jasło, and one of the top attractions is the Muzeum Regionalne w Jaśle. The museum has a collection of exhibits that showcase the history and culture of the Jasło region. Visitors can explore archeological collections, paintings by various artists, and folk art. The museum is a great place to learn about the culture of the city and its surroundings. It is also an excellent destination for tourists who are interested in history and ethnography. [1]

  Jasło is a city in southeastern Poland, located at the confluence of three rivers, Ropa, Jasiołka, and Wisłoka. The city has a rich history dating back to the 13th century, and it was an important trading center in the Middle Ages. Today, the city is home to many historical and modern attractions that appeal to tourists of all ages. [4]

  One of the top things to do in Jasło is to visit the Muzeum Regionalne w Jaśle. The museum has a collection of exhibits that showcase the history and culture of the Jasło region. Visitors can explore archeological collections, paintings by various artists, and folk art. The museum is a great place to learn about the culture of the city and its surroundings. It is also an excellent destination for tourists who are interested in history and ethnography. [1]

  Another attraction in Jasło is the Magurski National Park, which is one of the twenty-three national parks in Poland. The park was established in 1995 and is located in the western and eastern parts of the Carpathian Mountains. The park is home to a diverse range of flora and fauna, making it a popular destination for nature lovers. The park has many hiking trails of varying difficulty, as well as educational and historical paths. [4]

  Jasło is also home to the Marii Konopnickiej Museum, located in the nearby town of Żarnowiec. The museum is housed in a manor where the famous Polish writer Maria Konopnicka lived at the end of her life. The museum has a collection of exhibits related to Polish literature, history, and ethnography, as well as original furnishings from the manor. The museum’s biggest treasure is the manuscripts of Maria Konopnicka, making it a must-visit destination for anyone interested in Polish history and literature. [4]

  Finally, visitors can also explore the vineyard of Jan, located in the nearby town of Zarzecze. The vineyard is owned by Jan, who is an expert in winemaking and is happy to share his knowledge with visitors. The vineyard offers a picturesque view of the surrounding countryside and is a great destination for wine lovers. Visitors can taste the high-quality wine produced by the vineyard and purchase a bottle to take home. [4]

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *